Επιστροφή
Ποιοι Είμαστε
Νέος Κύκλος
Σωμ. Απελαθέντων
Διοίκηση
Η Έδρα μας
Η Πόλη μας
Εκδηλώσεις
Δωρεές
Παγκ. Συνέδριο


Σωμ. Απελαθέντων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ
ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, ιδρύθηκε το 1964, στην Αθήνα.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, μπορούμε να αναφέρουμε τους:

Νικόλαο Τζαβούρη
Αλέξανδρο Τζαβούρη
Νικόλαο Κάτανο
Δημήτριο Μαδιανό
Ελευθέριο Βελισσάριο
Σπυρίδων Σπύρου
Γεώργιο Τσιτούρη
Γεώργιο Δεδέκα
Γεώργιο Ρούσσο
Στέργιο Κάτανο
Κωνσταντίνο Στούπο
Χάρη Σουρμελή
Λυκούργο Λεβαντή
Χριστόφορο Κυρίου
Κωνσταντίνο Μπριόλα
Πέτρο Καλογερά
Κωνσταντίνο Σίμα
Δημήτριο Σακελλάριο
Νικόλαο Αρκουδάρη
Ανδρέα Κολιό κ.α.

 

 

Τι  επιδιώκουμε

Οι σκοποί του Σωματείου συνοψίζονται:

α) Σε προάσπιση των συμφερόντων των μελών δια παραστάσεων ενώπιον των αρμοδίων αρχών.

β) Σε εξεύρεση πόρων για την κατά το δυνατόν ηθική και υλική ενίσχυση των εχόντων ανάγκη μελών.

γ) Σε προαγωγή της πνευματικής, φιλανθρωπικής και ηθικής συνειδήσεως των μελών.

δ) Σε διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και

ε) Σε άσκηση πίεσης προς τις Τουρκικές Κυβερνήσεις ώστε να παραδεχθούν δημόσια τα εκβιαστικά μέτρα που ασκήθηκαν κατά την περίοδο 1955 - 1964 εναντίον των Ελλήνων τους οποίους απέλασαν χαρακτηρίζοντάς τους ως δήθεν προδότες, δήθεν κακοποιούς και δήθεν εχθρούς.

Οι ομαδικές απελάσεις των Ελλήνων υπηκόων από την Τουρκική κυβέρνηση το 1964, δεν είναι ένα αυτοτελές και ανεξάρτητο γεγονός. Επιβάλλεται να αξιολογηθεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του ευρύτερου προγραμματισμού της βίαιης εκρίζωσης του Ελληνισμού από την προαιώνια κοιτίδα του, ως φυσική οντότητα και ως πολιτιστικού σημαινόμενου!

Πρόκειται για έναν προγραμματισμό που συντάχθηκε και εκτελέστηκε με πείσμα και συνέπεια σε διάφορες φάσεις και στάδια από την ίδια ιδεολογική συμμορία των παντουρκιστών, ανεξάρτητα της συγκυριακής και ψευδεπίγραφης διαφορετικής πολιτικής της έκφρασης.

Και οι απελαθέντες αποτέλεσαν ένα νέο σώμα προσφύγων.

Κατάφωρη παραβίαση

Οι απελάσεις αποτέλεσαν κατάφωρη παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης.

Οι Έλληνες πολίτες παρέμεναν στην Κωνσταντινούπολη βάσει της Ελληνοτουρκικής Σύμβασης Εγκατάστασης, Εμπορίας και Ναυσιπλοΐας της 30 Οκτωβρίου 1930, την οποία κατήγγειλε μονομερώς η Άγκυρα στις 16 Μαρτίου 1964, απελαύνοντας από το έδαφός της τους Έλληνες πολίτες

Οι Τούρκοι δεν επέτρεψαν στους απελαυνομένους να πάρουν τίποτα μαζί τους πλην του ατομικού των ιματισμού.

Κατασχέθηκαν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία!!!

Ήλθαν στην Ελλάδα σχεδόν πτωχοί.

Ευτυχώς, στην μεγάλη πληγή των απελαθέντων, υπήρξε βάλσαμο, το Σωματείο Απελαθέντων, το οποίο παρά τις δυσχέρειες και αντιξοότητες, μπόρεσε να γίνει μία κυψέλη δράσεως, παρηγοριάς και ενισχύσεως χάρις στους αγώνες εκείνων που το διοικούσαν

Το Σωματείο προσπάθησε να επουλώσει, κατά το δυνατόν, τα τραύματα όσων δυστυχούσαν και αναξιοπαθούσαν, από τους απελαθέντες.

Παρά τις δυσχέρειες, οι απελαθέντες Έλληνες Κωνσταντινουπολίτες έχοντας τον τίτλο τιμής του Απελαθέντος, αγωνίσθηκαν αόκνως και εντίμως ως νομοταγείς φιλήσυχοι και εργατικοί πολίτες.

Και με την φιλεργία και έμφυτη παραγωγικότητα η οποία τους διακρίνει, πέτυχαν να ορθοποδήσουν και πάλι, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Θα ήταν παράληψη, αν δεν λέγαμε λίγα λόγια σχετικά με την ίδρυση στην Κωνσταντινούπολη, τη σταδιοδρομία και τις δραστηριότητες του Σωματείου Ευποιίας της Ελληνικής Παροικίας Κωνσταντινουπόλεως Ελληνική Ένωσις, όπως ήταν ο πλήρης τίτλος του, επειδή, το Σωματείο εκείνο, υπήρξε, ουσιαστικά, το μητρικό για μας Σωματείο, του οποίου την ιστορική συνέχεια απετέλεσε, μετά τις απελάσεις, το ιδρυθέν, εδώ στην Αθήνα Σωματείο Ελλήνων Απελαθέντων εκ Τουρκίας.

Η Ελληνική Ένωσις της Πόλης, ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1933.

Ο Διοικητικός μηχανισμός του Σωματείου της εποχής εκείνης, είχε να επιδείξει αξιόλογο έργο. Σοβαρές και επιτυχημένες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς, μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν τα άρθρα του Καταστατικού του, εγκεκριμένου από τις Τουρκικές αρχές. Δραστηριότητες που άρχιζαν από την ευποιία και συμπληρώνονταν με τις πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και εορτασμούς εθνικού χαρακτήρα.

Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης, αντιπροσώπευαν όλο το φάσμα απασχόλησης της Ελληνικής μειονότητας της Πόλης: Από τον απλό εργατοτεχνίτη,  υπάλληλο, επαγγελματία, μέχρι

τον έμπορο, τον επιχειρηματία, τον βιομήχανο και τον άνθρωπο του πνεύματος και της τέχνης.

Το κύριο όμως χαρακτηριστικό που εντυπωσίαζε, ήταν η ηλικιακή σύνθεση των μελών της. Ο μεγάλος αριθμός των νέων ανθρώπων, δηλαδή ο ενεργός πληθυσμός της Ελληνικής κοινωνίας της Πόλης.

Στην Ελλάδα, σήμερα, το Σωματείο Απελαθέντων μετά από 38 χρόνια γόνιμης και δραστήριας δράσης, συνεχίζει την πορεία του και εφαρμόζει τους καταστατικούς σκοπούς του.

Επί πλέον, το Σωματείομας, από κοινού με τον  Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών, έχει ιδρύσει και λειτουργεί και το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών στην οδό Δημ. Σούτσου 46 στους Αμπελόκηπους, που ανεγέρθηκε σε ιδιόκτητο οικόπεδο το οποίο τους παραχώρησε η Ελληνική Πολιτεία και κτίσθηκε από διάφορες δωρεές των Κωνσταντινουπολιτών που διαβιούν στην Αθήνα.

    

horizontal rule

Copyright 2002 ENOSIS CONSTANTINOUPOLITON
Last modified: Φεβρουαρίου 18, 2006.

This page is designed and maintained by
RWS