Ποιοι Είμαστε
Νέος Κύκλος
Σωμ. Απελαθέντων
Διοίκηση
Η Έδρα μας
Η Πόλη μας
Εκδηλώσεις
Δωρεές
Παγκ. Συνέδριο


Επικοινωνία
Είσοδος Επικοινωνία Ανακοινώσεις Συντομεύσεις

Το σχεδιασμό και τη συντήρηση της παρούσας ιστοσελίδος έχει αναλάβει η RWS  για λογαριασμό του δευτεροβάθμιου σωματείου "Ένωσις Κωνσταντινουπολιτών".  Ο παρών δικτυακός τόπος θα αντιπροσωπεύσει το Σωματείο Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας και το Σύλλογο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών, τα δύο πρωτοβάθμια σωματεία που συναπαρτίζουν την Ένωση Κων/πολιτών.  Για περισσότερες πληροφορίες περί των σωματείων ή και της ιστοσελίδος παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία:

   

horizontal rule

Copyright © 2002 ENOSIS CONSTANTINOUPOLITON
Last modified: Νοεμβρίου 09, 2008.

This page is designed and maintained by
RWS